mail  info@tetrapolimer.com    tel +90 216 505 30 20

ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
ABS is a thermopolymer polymerized polybutadiene with acrylonitrile and styrene monomer. While styrene provides ABS with good machinability, butadiene provides easier machinability. There are natural, white, black, coated and impact resistant extrusions from ABS. Our products have FDA (Food Compliance), RoHS, EC, REACH and UL certificates.

 

Dry Time : 80-90 ºC, 2-4 Hour

Process Temperature : 180-260 ºC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABS, akrilonitril ve stiren monomeri ile polibütadien polimerize edilmiş bir termopolimerdir. Stiren ABS'ye iyi işlenebilirlik sağlarken, bütadien üretimi daha kolay hale getirilebilirlik sağlar. ABS'den natural, beyaz, siyah, kaplamalık ve darbe dayanımlı ekstrüzyon bulunmaktadır. Ürünlerimiz FDA (Gıda Uygunluğu), RoHS, EC, REACH ve UL sertifikalarına sahiptir.

 

Kurutma Süresi : 80-90 ºC de 2-4 saat fırınlanmalıdır.

Proses sıcaklıkları : 180-260 ºC arasında işlenmelidir.
 

For İnformation About Prices And Stock - Fiyat ve stoklar hakkında bilgi almak için:

E.Mail: info@tetrapolimer.com

Tel: +90 216 505 3020